اطلاعیه زمان ثبت نام برای رای دهندگان ( انتخاب کنندگان) در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری با موضوع انتخابات مجدد هیأت مدیره و بازرس"
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن با موضوع برگزاری مجدد انتخابات هیأت مدیره و بازرس مطابق مفاد اساسنامه بویژه ماده 26 ،بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند با توجه به اینکه انتخابات سومین دوره انجمن به حد نصاب نرسید مجمع عمومی عادی سالانه انجمن با موضوع برگزاری مجدد انتخابات هیأت مدیره و بازرس مطابق مفاد اساسنامه ، به روز چهارشنبه 26/4/1398 موکول گردید و در همین راستا ؛ حسب تصمیم هیات نظارت بر انتخابات سومین دوره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری آخرین زمان ثبت نام برای رای دهندگان ( انتخاب کنندگان ) ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 26/4/1398 می باشد لذا از همه شهروندان محترم تقاضا می گردد تا در زمان مقرر نسبت به عضویت در انجمن اقدام لازم را معمول دارند.
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری با موضوع برگزاری مجدد انتخابات" هیأت مدیره و بازرس"
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن با موضوع برگزاری مجدد انتخابات هیأت مدیره و بازرس مطابق مفاد اساسنامه بویژه ماده 26 ، روز چهارشنبه مورخ 26/4/1398 از ساعت 12 لغایت 19 در محل دانشگاه پیام نور ساری واقع در خیابان 15 خرداد – خیابان پیام نور ( 20 متری اول) برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت به عمل می آید تا در روز برگزاری انتخابات با به همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی انجمن برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس دوره سوم انجمن در محل اخذ رأی حاضر گردند.
"اطلاعیه زمان ثبت نام برای رای دهندگان ( انتخاب کنندگان) در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری با موضوع انتخابات هیأت مدیره و بازرس"
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند پیرو اطلاعیه قبلی حسب تصمیم هیات نظارت بر انتخابات سومین دوره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری آخرین زمان ثبت نام برای رای دهندگان ( انتخاب کنندگان ) ساعت 24 روز شنبه مورخه 8/4/1398 می باشد لذا از همه شهروندان محترم تقاضا می گردد تا در زمان مقرر نسبت به عضویت در انجمن اقدام لازم را معمول دارند.
"اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری با موضوع انتخابات هیأت مدیره و بازرس"
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن با موضوع برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس مطابق مفاد اساسنامه ، روز یکشنبه مورخ ١٣٩٨/۴/٩از ساعت 14 لغایت 18 در محل اتاق اصناف شهرستان ساری واقع در خیابان وصال میدان اصناف برگزار خواهد شد.
فراخوان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری می رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز یک شنبه مورخ ١٣٩٨/۴/٩ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل دفتر انجمن به نشانی ابتدای خیابان دخانیات، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری برگزار می گردد.


نشانی : ساری، ابتدای خیابان دخانیات، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساري محفوظ می باشد
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است